Aktuality

S velikou lítostí a zármutkem oznamujeme, že nás opustil vzácný a mimořádný člověk, psycholog PhDr. Miloslav Šolc.

Zemřel 19. září 2016 ve věku nedožitých 72 let.

PhDr. Miloslav Šolc

PhDr. Miloslav Šolc byl u zrodu Unie psychologických asociací a po celou dobu její existence se podílel na její činnosti v ČR i na jejím zapojení do Evropské federace psychologických asociací. Byl prezidentem Evropského kongresu pracovní a organizační psychologie 2001 v Praze, hlavní hybnou silou 10. evropského psychologického kongresu v Praze v r. 2007, strůjcem úspěchu získání pořadatelství 32. světového kongresu psychologie, který se bude v Praze konat v r. 2020. Byl neúnavným a odvážným vizionářem, organizátorem, povzbuzovatelem; osobou, která mimořádně přispěla i k získání práva evropské psychologické certifikace EuroPsy a neustále usilovala o rozvoj a ochranu psychologie jako oboru i profese.

Psychologií a pro psychologii žil. Byl mimořádným kolegou, skvělým vůdcem a neuvěřitelnou inspirací pro všechny, kteří měli tu čest ho znát. Odešel uprostřed aktivní práce, náhle, nečekaně. Zůstává ale stále s námi, trvale přítomen v naší paměti a v našich srdcích.

Předsednictvo Unie psychologických asociací ČR

(22. 9. 2016)


Seminář Asociace dopravních psychologů

Ve dnech 19. a 20. května 2016 se v Prostějově uskutečnil 52. tradiční seminář Asociace dopravních psychologů, na kterém se sešli dopravní psychologové s představiteli dopravní policie ČR, Ministerstva dopravy a Krajských úřadů. Prezentovány byly příspěvky, které se týkaly psychologické péče o oběti dopravních nehod a problematiky seniorů v dopravě, která nabývá stále větší důležitosti.

Část programu byla věnována výkladu a diskusi ohledně aktuálních předpisů v silniční dopravě, které obsahují pokyny k provádění dopravněpsychologického vyšetření. Asociace dopravních psychologů se podílela na spolupráci s Ministerstvem dopravy při tvorbě a připomínkování těchto předpisů, které v poslední době zaznamenaly podstatné změny s cílem zlepšit kvalitu vyšetření a pravidla jeho provádění.

(2. 6. 2016)


Etická rada psychologických asociací

Etická rada psychologických asociací (dále ERPA) představuje fórum pro řešení podnětů týkajících se profesní etiky, stížností na postupy nebo chování psychologů, které přesahují rámec činnosti jednotlivých psychologických asociací, a dalších otázek spojených s etikou profese psychologa. Usiluje o komunikaci etických problémů směrem k odborné i laické veřejnosti a o podporu při sjednocování psychologické praxe.

Dále zde - dokument PDF, cca 348 kB.

(15. 5. 2016)


UPA a ochrana profese psychologa

Případ metody Barvy života

Jak je většině psychologické veřejnosti známo, Unie psychologických asociací ČR upozorňovala na činnost firmy DAP Services, která prodává standardními psychologickými postupy neověřenou metodu Barvy života jako diagnostickou metodu údajně vhodnou pro testování širokého spektra psychologických charakteristik.

Firma DAP Services reagovala místo věcné argumentace v květnu 2013 podáním žaloby na ochranu dobré pověsti právnické osoby. Po sporu, v němž nebyla schopna svoji žalobu podložit přesvědčivými informacemi o kvalitě prodávané metody, nakonec DAP Services vzala žalobu zpět před prvním jednáním soudu a Městský soud v Praze řízení zastavil."

Bližší informace naleznete zde.

(15. 5. 2016)


Prof. Robert Roe (1944-2016)

Robert Roe byl moudrým a laskavým člověkem a v mnohém ovlivnil i naši psychologickou obec. Jeho zájem o dění u nás byl nepřehlédnutelný a byl opravdovou podporou.

Nechť odpočívá v pokoji.

http://www.forevermissed.com/robert-roe/#about/

(29. 2. 2016)


Instrukce pro uchazeče o certifikát EuroPsy

Zájemci o certifikát EuroPsy najdou aktuální informace a přihlášku na stránkách EuroPsy.

(10. 1. 2016)