Asociace dopravních psychologů (ADP ČR)

Asociace dopravních psychologů

Posláním Asociace dopravních psychologů je sdružovat kvalifikované dopravní psychology, kteří se profesionálně zabývají posuzováním psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to jak řidičů z povolání, tak amatérů, dále pracovníků ve vybraných profesích železniční i městské hromadné dopravy a učitelů autoškol.

Členové Asociace dopravních psychologů působí jako experti při řešení širokého spektra problémů bezpečnosti dopravy z hlediska lidského činitele.

WWW stránky:

Asociace dopravních psychologů ČR